• Geachte leden,

  Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op woensdag 14 april 2021, aanvang 19u30 in de kantine van Corn Boys suikerplein 1 Sas van Gent.

   Verplicht aanmelden algemene ledenvergadering.

  Als gevolg van de corona- maatregelen is het verplicht om vooraf aan te melden zodat we niet over het maximaal toegestane aantal aanwezigen heengaan. Bij meer dan 30 aanmeldingen moeten we naar een andere oplossing zoeken.

  Aanmelden voor de ALV – onder vermelding  van naam en adresgegevens – kan via info@cornboys.nl

   

  Agenda

  1 opening

  2 Verslag algemene ledenvergadering 2019

  3 Financieel verslag door de penningmeester

  4 Verslag van de kascontrolecommissie

  5 Benoeming leden van de kascontrolecommissie

  6 Verkiezing bestuursleden

  7 Mededelingen van het bestuur

  8 Rondvraag

  9 Sluiting

   

  Toelichting agendapunt 6: 

  Martin Kalfsvel heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid en we zijn dus op zoek naar een bestuurslid accommodatie.

  RJ Dubbeldam en Johan Sacre hebben zich aangemeld als kandidaat bestuurslid. RJ als bestuurslid jeugdzaken en Johan als bestuurslid interne communicatie (Website/Twitter/Facebook en Instagram)

  Leden die geïnteresseerd zijn in een functie als lid van het bestuur of als lid van een commissie nodigen wij uit zich aan te melden. Dit kan tot uiterlijk een dag voor de vergadering via info@cornboys.nl

   

  Namens het bestuur van S&O Corn Boys

  Jan Snijders

  Secretaris