• Hoe te handelen bij onweer!

  Aan alle trainers / leiders / clubscheidsrechters en andere betrokkenen van onze teams/elftallen.

  Middels dit schrijven willen wij ons tot jullie richten, om jullie handvatten te geven om hoe om te gaan met naderend onweer!

  Ook wij weten dat je niet alles kunt voorkomen, maar wel dat wij alles in het werk

  moeten stellen om het risico zo veel mogelijk te beperken.

  Wij met z’n allen dragen een verantwoordelijkheid voor datgene wat zich op ons

  sportpark afspeelt, dus :

  1. De KNVB richtlijn geeft aan dat indien de tijd tussen lichtflits en klap minder dan 10 seconden is, een ieder het speel- / trainingsveld zo snel mogelijk dient te verlaten.

  2. Eveneens een KNVB richtlijn is dat een wedstrijd definitief gestaakt wordt als na 30 minuten na het naar binnen gaan verder voetballen onmogelijk is .


  Wij vanuit het hoofdbestuur willen hier graag betreffende trainingen en jeugdwedstrijden die door eigen (jeugd)leden geleid worden de volgende extra aanvulling aan geven :

  1. Hou de lucht in de gaten bij dreigend slecht weer!

  2. Bij naderend onweer, gerommel en donder en zwarte wolken, het (trainings-)veld onmiddellijk verlaten en ga naar binnen.

  3. Laat de spelers ook niet vertrekken naar huis, terwijl het nog onweert of het onweer nog nabij is.

  4. Overleg met medetrainers / -leiders of het verantwoord is / lijkt om trainingen wel of niet te hervatten! Doe allemaal hetzelfde.

  Wat wij niet beogen is hier paniek te zaaien, maar een ieder nogmaals te wijzen op zijn / haar verantwoordelijkheid! Bovenstaande zijn vuistregels, gebruik ze in combinatie met gezond verstand.


  Met sportieve groeten,

  Corn Boys

  hoofdbestuur