• Beste Corn Boys-leden,

   
  Het komt misschien een beetje raar over. Contributie betalen voor een seizoen dat eigenlijk niet eens goed op gang is gekomen. Voetbal in coronatijd. Competities zijn stil gelegd, geen wedstrijden, trainingen in groepsverband zijn niet mogelijk. We missen allen de sociale contacten en het plezier die het voetballen bij Corn Boys zo leuk maken. We hadden het allemaal liever anders gezien, maar blijven voorlopig nog even onderhevig aan de maatregelen.
   
  De nota’s voor de contributie zijn al een tijdje de deur uit. Een aantal van jullie heeft de bijdrage gelukkig  al betaald - dank daarvoor! - , anderen hebben hun rekening even laten liggen, in de hoop op een spoedige herstart van de competitie. Dat is helaas nog niet het geval.
   
  Desondanks roepen we onze leden die nog niet betaald hebben op, hun nota uit de kast of van onder de poststapel vandaan  te halen. Vriendelijk verzoeken we jullie jouw contributie voor dit seizoen alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen, liefst voor de carnaval. Je bent immers nog altijd gewaardeerd  lid van onze vereniging en, ondanks corona, die vereniging is er nog steeds! Dat is juist wat ons verbindt, ook in deze moeilijke tijd.
   
  Denk niet: ik krijg of gebruik niets, dus hoef ik ook niet te betalen. Een vereniging is geen winkel, maar - letterlijk - een verbintenis van gelijkgestemden (alhoewel de verschillen in deze moderne tijd soms wat groter zijn). En er komen vast weer betere tijden.
   
  Op de achtergrond richten we het vizier alweer op een hereniging in het voorjaar en op het nieuwe seizoen. Als het een beetje meezit, kunnen we wellicht de trainingen weer hervatten als het gras weer groeit!
   
  Dus aan hen die vergeten zijn hun contributie te betalen: Zorg dat je er bij bent! Sluit weer aan en help ons ook als vereniging om deze moeilijke (financiële) tijd door te komen! Onze kosten lopen al maanden door. De inkomsten lopen achter, de kantine is noodgedwongen gesloten. De betaling van de contributie loopt deels achter. En juist de contributie is een van de pijlers van onze inkomsten!
   
  We hopen iedereen binnen afzienbare tijd weer snel terug live te ontmoeten op ons sportpark! Wensen jullie en je naasten tot slot een gezond en sportief voorjaar!
   
  Ronald de Bruijne,
  namens bestuur sport- en ontspanningsvereniging Corn Boys