• De oprichting

  Op zondagmorgen 22 mei 1932 werd door toedoen van een vijftiental heren in de toenmalige zaal Flora,bij Pol Dierick ( nu Jeffrey’s ) de oprichtingsvergadering gehouden van de Sport & Ontspanningsvereniging Corn Boys.


  Deze heren gingen erg voortvarend te werk,want op deze vergadering werden behalve de naam,ook de clubkleuren en de contributie vastgesteld,en een voorlopig bestuur gekozen.


  Op 19 Juli van dit zelfde jaar vond de eerst algemene ledenvergadering plaats tijdens welke het definitieve bestuur werd samengesteld.

  Voorzitter : A.Kalle
  Secretaris : J.Dierick
  Penningmeester : A.Kieboom
  Vice voorzitter : J.Möring
  Leden : F van Heyghen - A. Walkiers en M van Troost.

  Tijdens de eerste bestuursvergadering werd besloten om eerst uit te voetballen omdat er nog geen veld voorhanden was.De eerst wedstrijd was op 17 Juli 1932 in en tegen de FC Assenede en Corn Boys leed hier zijn eerste en zeker ook niet zijn laatste nederlaag met 5-1

  Het allereerste voetbalbegin was nog erg moeilijk : 4 gewonnen,4 gelijk,en 12 verloren wedstrijden.Op 11 juli 1933 werd de eerste thuiswedstrijd gespeeld, vriendschappelijk tegen R.I.A 1 en R.I.A 2.Corn Boys 1 won met 4-1 en Corn Boys 2 verloor met 3-6. Op 2 september werd het veld officieel geopend, ook weer met een wedstrijd tegen R.I.A maar nu voor de competitie. Beide Corn Boys elftallen wonnen resp. met 5-3 en 4-1. In 1933 werden we lid van de toenmalige Z.V.B, wat niet geheel zonder moeilijkheden ging,de eerste statuten werden n.l niet goedgekeurd.

  Het doel van onze vereniging kan niet mooier omschreven worden dan zoals het in de statuten van de S & O Corn Boys staat beschreven: Haar leden op verantwoorde wijze vrijetijdsbesteding en ontspanning te bieden door de bevordering en beoefening van de voetbalsport en andere takken van sport en middels deze sportbeoefening haar leden te vormen en te begeleiden in de vereniging om zodoende een bijdrage te leveren tot een harmonisch mensvorming en samenleving.

  In 1934 behaalde Corn Boys zijn eerste kampioenschap van de 2e klas Z.V B wat automatisch inhield promotie naar de 1e klas. In september 1934 telde Corn Boys reeds 190 leden maar dit waren niet allemaal voetballers, maar ook Bollers, Biljarters, Kaarters, Toneelspelers ed.

  Men moest wachten tot 1937 vooraleer men voor de eerste maal bij de K.N.V.B zijn opwachting maakte.En in 1939 werd het lidmaatschap van S & O Corn Boys opengesteld voor mensen buiten dienstverband van de NV Stijfsel - en Glucosefabriek { nu Cerestar }.
  Dit besluit werd in Sas van Gent niet overal in dank afgenomen, maar de vele tegenstanders werden gelukkig overwonnen.

  Niet onvermeld mag blijven dat Corn Boys in de eerste jaren van haar bestaan een jaarlijkse reis hield voor haar leden. Walcheren was een gewild reisdoel, waarbij de Verenigde Vrienden vele keren voor de muzikale noot zorgden op deze bootreizen. De laatste reis vóór de oorlog ging naar Knokke,met een sliert van totaal 16 bussen.

  In de oorlogsjaren werd er in de vorm van noodcompetitie nog gevoetbald tot 1943. Na de bevrijding werden liefdadigheidswedstrijden gespeeld,en de opbrengst daarvan werd overhandigd aan de Burgemeester.

  Het vertrek van secretaris J.Dierick in 1947 was voor onze vereniging een groot verlies, i.v.m zijn werk werd hij overgeplaatst naar Den Haag. In dat zelfde jaar werd Corn Boys 3 kampioen. 1948 betekende ook het begin van onze juniorencompetitie. C.Verhelst deed zijn intrede als jeugdtrainer. 1 jaar later was het alweer prijs, Corn Boys 1 haalde de beker, het 2e en de junioren werden kampioen.

 • De jaren vijftig

  De beginjaren 50 waren er roerige jaren. Het 2e en 3e werden kampioen,maar ook door onenigheid binnen de vereniging was het bestuur genoodzaakt een elftal uit de competitie terug te trekken.

  In 1955 werd Corn Boys 3 kampioen. Eén uitslag haalde zelfs de landelijke pers.Luctor 3 werd met 27-0 aan de zegekar gebonden. Dit jaar had Corn Boys 5 elftallen in competitie verband,waaronder 1 A en 1 B elftal. Om gezondheid redenen nam onze voorzitter Kalle ontslag. Zijn taak werd overgenomen door vice-voorzitter Möring.

  1956 was het jaar van de reorganisatie. We werden een zelfstandige voetbalvereniging, maar wel nauw verbonden met de NV. Stijfsel-en Glucose fabriek.In dat zelfde jaar ontstond ook ons reclameblad. 25 jaar Corn Boys was om nooit te vergeten. Promotie naar de 2e klasse via Woenselse Boys. Een kwartier voor tijd stond Corn Boys met 5-3 achter, de bloemen voor Woenselse Boys werden besteld en het muziekkorps was aanwezig om de jongens uit Woensel te huldigen,helaas voor hen ging dat feest niet door, want in een ontzettend noodweer wist Corn Boys nog 3 doelpunten te maken en de winst en de promotie waren voor ons!! 2 jaar heeft het avontuur in de 2e klas geduurd daarna moest er een stapje terug gedaan worden.

  1958 betekende ook een bestuurswisseling. Dhr Möring en Dhr Walkiers,werkers van het eerste uur,wilden hun actieve verenigingsleven vaarwel zeggen.Er kwam een nieuwe voorzitter,Dhr L Marquinie,en er werd een jeugdcommissie ingesteld.De jeugd werd nu opgevangen en begeleid door een achttal personen, t.w C & R. Verhelst, W. Jansen, C. Donze, A. Vermeersch, R. Audenaert, D. Maas en J. van Zwol. En dankzij de Sasse middenstand kon er een geluidsinstallatie worden aangeschaft, en de service werd verder verbeterd door het plaatsen van een consumptietent.

 • De jaren zestig

  Sportief gezien de wat mindere jaren. Bij het 30 jarig bestaan degradeerde het 1e elftal naar de 4e Klas KNVB. Natuurlijk waren er ook positieve zaken, de jeugdafdeling had meer dan 100 leden, een nieuw (betonnen) kleedaccommodatie verrees uit de houten kleedkamers. Deze bouw werd door een groot aantal vrijwilligers gedaan. Het 1e elftal ging op en neer. Eerst promotie naar de 3e klasse en het jaar daarop degradatie. Dhr W. Janse werd als trainer opgevolgd door N.v.d Kerkhove.

  In deze periode dacht het gemeente bestuur, dat Sas van Gent wel eens uit zou kunnen groeien tot een wereldstad. Het nieuwe sportcomplex diende dus ongeveer in het centrum van de metropool te liggen. Ondanks verwoede pogingen van de vereniging bestuurders namen de plannen vaster vormen aan.

 • De jaren zeventig

  1970 stond helemaal in het teken van de opening van het nieuwe sportpark. Op 8 augustus werd ’de Valcke’officieel in gebruik genomen en de opening werd verricht door de toenmalige burgemeester R.A.J den Boer. Op deze dag waren er 2 wedstrijden n.l Corn Boys - SLV Zelzate en FC Twente - St.Truiden waarbij veel Zeeuws Vlaamse en Belgische toeschouwers bij aanwezig waren, en een harmoniekorps uit s’Hertogenbosch zorgde met haar majorettes voor de muzikale omlijsting. In het seizoen 72/73 werd er een dameselftal opgericht maar na enkele jaren werd dit alweer uit de competitie genomen.De veteranen werden in dat jaar kampioen. In 1976 degradeerde het 1e elftal naar de 1e klasse afdeling Zeeland en Piet Penne volgde Nico v.d Kerhoven op als trainer.


  Onder impuls van een vijftal spelers van het Zaterdagelftal {Tonnie Kersbulck - Albert Gouw - Theo Minnaert - Frans Holtus en Joop van der Vliet } kreeg Coorn Boys een eigen clublied dat samen met het orkest van Frans Bonne op de plaat werd gezet.In 1978 hadden we weer kampioenen,het B elftal en de veteranen. De B’s kwamen zelfs in de hoofdklasse uit. Het 2e elftal daarentegen moest opnieuw een stap terug doen naar de 2e klas afdeling zeeland.

  Na de bouw van een sporthal {misschien een nasleep van de metropool gedachte} kwam Corn Boys ook met 4 teams in de competitie uit. Dit leverde meteen al een kampioen op. Vele kampioenschappen zouden volgen in de zaalcompetitie.Niet alleen op sportief gebied lieten de Corn Boys bestuurders en leden van zich horen. Zo mag de jaarlijks terugkerende clubavond toch als een hoogtepunt gezien worden binnen de vereniging. De jeugd werd verwend met een schitterende st. Nicolaas middag met warme chocomelk, een grote speculaaspop, en als afsluiting een film.

  Dhr.Penne werd opgevolgd door Dhr.C.Dorssens als hoofdtrainer.

 • De jaren tachtig

  De aanloop voor de tachtiger jaren was al gemaakt aan het eind van de jaren zeventig. Toen namelijk waren reeds actie’s gestart om de nodige financiën te kunnen vrijmaken om het 50 jarig jubileum te laten geworden wat het werd. De zomermaanden stonden in het teken van ons jubileum en voor alle elftallen werden er toernooien gepland. Het 1e elftal, onder leiding van H. Radt kon zich niet uit de afdeling spelen. Was er één promotieplaats,dan werd men 2e, waren er 2 promotieplaatsen, dan eindigde men als 3e. Deze teleurstellingen moesten hun tol eisen.Na het vertrek van H. Radt en de komst van R.Jansen, die op zijn beurt opgevolgd werd door L. Dieleman, volgde aan het eind van de jaren tachtig, sportief gezien, het dieptepunt, degradatie naar de 2e klas van de afdeling zeeland.

  Waar het 1e elftal het liet afweten, waren er toch ook elftallen die met meer succes aan de competities deelnamen. Zo kon het zaterdagelftal een paar keer feesten na een kampioenschap, maar ook uithuilen na een degradatie. Ook onze jeugdafdeling leverde geregeld kampioenen af. Vooral dit laatste gegeven moest vertrouwen in de toekomst schenken. Met de aanstormende jeugd, en opnieuw onder leiding van H. Radt, werd de blamage van de degradatie meteen uitgewist. Corn Boys 1 keerde terug in de 1e klas afdeling.

 • De jaren negentig

  1992 het jaar van ons zestig jarig bestaan. Ondanks de bescheiden financiële middelen heeft de feestcommissie voor een uitstekend programma gezorgd. De aanloop naar de feestelijkheden van ons jubileum bleek eveneens een positieve uitwerking te hebben op de sportieve resultaten.

  Er werden tijdens de winterstop kampioenen gevierd bij onze jeugdafdeling en het 1e elftal haalde de eerste periodetitel binnen. De uitspraak aan de meet worden de prijzen verdeelt werd in 1992 bewaarheid. In een zinderend slot van de competitie werd in Vlissingen een beslissingswedstrijd afgedwongen. Breskens werd als neutraal terrein aangewezen en op Zondag 3 mei trokken zeer veel supporters uit Sas van Gent naar Breskens.