• Uitnodiging Algemene ledenvergadering.

  22 okt 2022 Beheerder
 • Sport en Ontspanningsvereniging Corn Boys

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

  Sas van Gent, 20 oktober 2022

  Aan alle leden,

  Hiermee nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die plaatsvindt in de kantine van Sportpark ’t Sas op:

  Donderdag 24 november 2022 om 19.30 uur.

  AGENDA:

  1 Opening

  2 Verslag algemene ledenvergadering 2021

  3 Financieel verslag door de penningmeester

  4 Verslag van de kascontrolecommissie

  5 Benoeming leden van de kascontrolecommissie

  6 Verkiezing bestuursleden

  7 Mededelingen van het bestuur

  8 Rondvraag

  9 Sluiting

  Toelichting agendapunt 6:

  Alle huidige bestuursleden blijven aan. Herverkiezing is nog niet nodig. Madelon de Bruijn en Tommy van Oosten hebben aangegeven te stoppen / zijn reeds gestopt.

  Leden die geïnteresseerd zijn in een functie als lid van het bestuur of als lid van een commissie nodigen wij uit zich aan te melden. Dit kan tot uiterlijk een dag voor de vergadering via info@cornboys.nl

  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur van S&O Corn Boys