• Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

  25 okt 2021 Beheerder
 • Sport en Ontspanningsvereniging Corn Boys

   

  Secretariaat:           Stevensstraat 16

  4551 CK Sas van Gent

   

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

   

                                                                           Sas van Gent,  25 oktober 2021

  Aan alle leden,

   

  Hiermee nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die plaatsvindt in de kantine van Sportpark ’t Sas op:

   

  Woensdag  24 november 2021 om 19.30 uur.

   

  AGENDA:

   

  1                    Opening

  2                    Verslag algemene ledenvergadering 2020

  3                    Financieel verslag door de penningmeester

  4                    Verslag van de kascontrolecommissie

  5                    Benoeming leden van de kascontrolecommissie

  6                    Verkiezing bestuursleden

  7                    Mededelingen van het bestuur

  8                    Rondvraag

  9                    Sluiting

   

  Toelichting agendapunt 6: 

  Jan Snijders stelt zich niet meer herkiesbaar als bestuurslid.

  Ronald de Bruijne heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid.

   

  De vacatures binnen het bestuur zijn nu:

  Bestuurslid PR & Communicatie (extern)

  Bestuurslid administratieve zaken (o.a ledenadministratie en wedstrijdzaken)

  Bestuurslid accommodatie

  Bestuurslid TC

   

  Leden die geïnteresseerd zijn in een functie als lid van het bestuur of als lid van een commissie nodigen wij uit zich aan te melden. Dit kan tot uiterlijk een dag voor de vergadering via info@cornboys.nl

   

  Leden die de jaarvergadering willen bijwonen vragen we om zich vooraf aan te melden via info@cornboys.nl

   

   

  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur van S&O Corn Boys