Realisatie: TiDi Media

De jaren vijftig


50-1De beginjaren 50 waren er roerige jaren. Het 2e en 3e werden kampioen,maar ook door onenigheid binnen de vereniging was het bestuur genoodzaakt een elftal uit de competitie terug te trekken.

In 1955 werd Corn Boys 3 kampioen. Eén uitslag haalde zelfs de landelijke pers.Luctor 3 werd met 27-0 aan de zegekar gebonden. Dit jaar had Corn Boys 5 elftallen in competitie verband,waaronder 1 A en 1 B elftal. Om gezondheid redenen nam onze voorzitter Kalle ontslag. Zijn taak werd overgenomen door vice-voorzitter Möring.

1956 was het jaar van de reorganisatie. We werden een zelfstandige voetbalvereniging, maar wel nauw verbonden met de NV. Stijfsel-en Glucose fabriek.In dat zelfde jaar ontstond ook ons reclameblad. 25 jaar Corn Boys was om nooit te vergeten. Promotie naar de 2e klasse via Woenselse Boys. Een kwartier voor tijd stond Corn Boys met 5-3 achter, de bloemen voor Woenselse Boys werden besteld en het muziekkorps was aanwezig om de jongens uit Woensel te huldigen,helaas voor hen ging dat feest niet door, want in een ontzettend noodweer wist Corn Boys nog 3 doelpunten te maken en de winst en de promotie waren voor ons!! 2 jaar heeft het avontuur in de 2e klas geduurd daarna moest er een stapje terug gedaan worden.

1958 betekende ook een bestuurswisseling. Dhr Möring en Dhr Walkiers,werkers van het eerste uur,wilden hun actieve verenigingsleven vaarwel zeggen.Er kwam een nieuwe voorzitter,Dhr L Marquinie,en er werd een jeugdcommissie ingesteld.De jeugd werd nu opgevangen en begeleid door een achttal personen, t.w C & R. Verhelst, W. Jansen, C. Donze, A. Vermeersch, R. Audenaert, D. Maas en J. van Zwol. En dankzij de Sasse middenstand kon er een geluidsinstallatie worden aangeschaft, en de service werd verder verbeterd door het plaatsen van een consumptietent.

« Terug