• Wat zegt de KNVB over de rest van het seizoen?

  4 feb 2021 Beheerder
 • Routekaart amateurvoetbalcompetities
   
  Door het coronavirus zit een 'normale' afronding van de huidige competities in het amateurvoetbal er niet meer in. Wat we nog wel kunnen verwachten dit seizoen hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per categorie.
   
  Nadat het kabinet op 2 februari jl.  de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, presenteert de knvb een eigen routekaart.
   
  Categorie A
   
  Alleen voor de categorie A is er - ondanks de onzekerheden - nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. Vanaf  het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) kan weer volledig worden getraind  met maximaal een elftal.
   
  De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart.
   
  Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is de uiterste startdatum van de competities in het speelweekend van 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kunnen trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van 2-3 weken. Alle jeugdteams (incl. O18 en O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen.
   
  Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat.

  KNVB Regio Cup

  Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A door naar de op 2 februari aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Medio februari start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup.
   
  Categorie B
   
  De knvb gaat voor teams in de categorie B een KNVB Regio Cup organiseren zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Dit zijn kleinschalige regionale competities. Teams uit de categorie B doen standaard mee aan deze Regio Cup, tenzij zij zich hiervoor afmelden.
   
  Bron: Nieuwsupdate 10, seizoen 2020-2021, knvb